Skip to main content

【淡水】黃麟偉診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 黃麟偉診所
    公司地址/區域: 新北市淡水區新春街163號
    工作內容: 藥品調劑
藥物諮詢
庫存管理
管制藥品管理
    工作時間: AM 08:30-12:00
PM 03:30-6:30
PM 07:00-9:30
    工作福利: 面議
    工作要求 (學歷、經歷): 兩位互輪 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)
    聯絡方式 (電話): (02)2626-7886
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

Woods053@yahoo.com.tw
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料