Skip to main content

【文宣】疫情嚴重,藥快沒了怎麼辦

   消息來源:新北市藥師公會
   日期:110年05月26日
 
   

 

 

 

敬愛的會員,您好!

疫情嚴峻 ! 藥師丸提供雲端防疫圖文可列印或做衛教宣導。
https://drive.google.com/drive/folders/1QpRTHIganyeJNJrpTO6acfPkmJDmAq3F?usp=sharing

 

 

新北市藥師公會  敬上