Skip to main content

【公文】1111054_本公司銷售產品衛署藥製字第046046號「朗適平錠LACIPIL TABLETS 4mg」停產通知

發表於
   發文機關:裕利股份有限公司
   發文日期:2020/04/13
   發文字號:
 
   
 

 

  主旨:1111054_本公司銷售產品衛署藥製字第046046號「朗適平錠LACIPIL TABLETS 4mg」停產通知。

相關公文檔案: