Skip to main content

汐止江北藥局 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:

江北藥局

    公司地址/區域: 台北縣汐止市汐萬路1段33號
    工作內容: 健保調劑,徵第二藥師
    工作時間: 排班制、彈性上班
    工作福利: 面議,待遇優
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,長期固定工作經驗
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機): 0928-274505
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料