Skip to main content

【板橋】臣雄診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 臣雄診所
    公司地址/區域: 新北市板橋區北門街26號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理
    工作時間: 面談
    工作福利: 面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(99年新訂定新法規)   
藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)    
    聯絡方式 (電話): (02)2968-8354
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料