Skip to main content

【中和】中和診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 中和診所
    公司地址/區域: 新北市中和區南山路27號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理
    工作時間: 週一至週五08:30-12:00,15:00-18:00    
    工作福利: 享有勞健保、薪資面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(99年新訂定新法規)
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機): 0935-877-497
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料