Skip to main content

【中和】和欣泰藥局 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 和欣泰藥局
    公司地址/區域: 新北市中和區永貞路223號1樓
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理、管制藥品管理
    工作時間: 週一至週六早上08:30 - 12:30
    工作福利: 健保
藥師公會年費 3600 元
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)   
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機): 0922-804806
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料