Skip to main content

【基隆】碇內東亞藥師藥局 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:  碇內東亞藥師藥局
    公司地址/區域:  基隆市暖暖區源遠路319號1樓
    工作內容:  
    工作時間:  
    工作福利:  面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機):  092114193簡藥師
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料
    備註: