Skip to main content

公告修正含Human Albumin 成分藥品之給付規定

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國104年10月8日
   發文字號:健保審字第1040036407號
 
   

 

 

 

 主旨:公告修正含Human Albumin 成分藥品之給付規定。

 

相關公文檔案: