Skip to main content

【重要公告】已上傳資料處方箋紀錄之刪除或更正操作方式說明

   消息來源:社團法人新北市藥師公會
 
   

 

 

 

親愛的會員,您好!

    已上傳資料處方箋紀錄之刪除或更正操作方式說明如下附件,請參閱檔案操作。                            

新北市藥師公會 關心您!