Skip to main content

【新莊】安田耳鼻喉科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 安田耳鼻喉科診所
    公司地址/區域: 新北市新莊市自信街51號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理
    工作時間:

週一至週五
08:00 - 12:00,15:00 - 18:00;18:30 - 21:30

週六
08:00 - 12:00;15:00 - 18:00    

    工作福利: 享有勞健保、三節獎金、薪資面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(99年新訂定新法規)
    聯絡方式 (電話): (02)2994-8585
    聯絡方式 (手機): 0918-249216
 

  聯絡方式 (e-mail):

chihlun1221@hotmail.com
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料